Skolsköterskekongress 2016

Abstracts / Posters

Nedanstående posters kommer att visas i posterutställningen under båda kongressdagarna.

Vänligen klicka på respektive rubrik för att se abstract / poster.


SKOLBARNS HÄLSA UR SKOLSKÖTERSKORS PERSPEKTIV – EN TIOÅRSUPPFÖLJNING

Författare: Dsk student Ann-Sofi Ellertsson och Universitetslektor Eva K. Clausson, Sektionen Hälsa och Samhälle, Högskolan Kristianstad
 

SKOLSKÖTERSKORS DOKUMENTATION I SKOLHÄLSOVÅRDSJOURNALEN – EN TIOÅRSUPPFÖLJNING

Författare: Dsk student Malin Jönsson, Dsk student Lina Lindvall och Universitetslektor Eva K. Clausson, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan Kristianstad
 

Elever utbildar elever - HLR  undervisning på Hvitfeldtska Gymnasiet (Göteborg)

Författare: Gunilla Bexell (Skolsköterska och huvudinstruktör i HLR) Hanna Backman (Förstelärare, Idrott) H-B Åström (Förstelärare, Biologi) Susanne Ottosson (Lektor, Biologi)

 

KAN DCDQ´07 ANVÄNDAS FÖR ATT IDENTIFIERA KOORDINATIONSSVÅRIGHETER HOS BARN I SJU ÅRS ÅLDER- EN PILOTSTUDIE?

Författare: Sholeh Alinaghi-Jamalooie