Skolsköterskekongress 2016

Fredag 15 april

Öppen mottagning

Karina Karlsson & Monica Arvidson

Fredag 15 april, kl.08.30-09.10 Ny skolsköterska

Alla har det eller någon form av verksamhet som motsvarar det men vad reglerar det egentligen? Finns det bestämmelser eller styrdokument och vad betyder egentligen ”lättare” hälso- och sjukvård?

Hur kan en enkel förfrågan från våra elever bli inledningen till ett förtroendefullt samtal?

Vi som vill dela med oss av våra erfarenheter har tillsammans arbetat många år som skolsköterkor och arbetar idag som verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats.

Oroväckande skolfrånvaro

Peter Friberg

Fredag 15 april, kl.08.30-09.20 Fördjupning skolsköterska

Forskning visar att godkänt betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig indikator för hur det kommer att gå senare i livet. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida misslyckanden på andra plan i livet, vilket leder till lidande för individen och stora kostnader för samhället. Hur kan det bli så här och vad innebär det för elevens framtid? Vad säger forskningen om elever som har hög skolfrånvaro? Hur kan vi kartlägga de svårigheter som finns och hur arbetar vi förebyggande och behandlande med denna elevgrupp?

Hälsofrämjande insatser i skolan. Utvärdering av DISA

Pernilla Garmy

Fredag 15 april, kl.08.30-08.55 Ledare / Chef

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande så också främjar elevers psykiska hälsa. Program som fokuserar på livskunskap finns idag som en integrerad del i många skolors ordinarie verksamhet. DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar och baseras på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi. DISA erbjuds i många högstadieskolor i Sverige som ett frivilligt eller obligatoriskt program med strukturerade gruppträffar, en gång i veckan under tio veckor. Ledare är ofta skolsköterskor, skolkuratorer och pedagoger. I denna föreläsning berättar Pernilla Garmy om sin utvärdering av DISA angående kostnadseffektivitet, och vilka erfarenheter ungdomar och ledare har av programmet.

Basal hygien

Finn Kronsporre

Fredag 15 april, kl.08.55-09.10 Ledare / Chef

Basal hygien inom EMI är en självklarhet med är omgärdad av regler. Vi går under passet igenom vilka regler som ska och bör iakttas.

Vaccinationer bas

Mona Insulander

Fredag 15 april, 09.15-10.00 Ny skolsköterska

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn. I föreläsningen presenteras det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vilka vacciner kan användas för komplettering av ofullständigt vaccinerade barn? Kombinationer och intervaller mellan olika vacciner? Föreläsningen avslutas med fallbeskrivningar.

Hälsofrämjande insatser i skolan. Utvärdering av DISA 

Pernilla Garmy

Fredag 15 april, kl.09.25-10.00 Fördjupning skolsköterska

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande så också främjar elevers psykiska hälsa. Program som fokuserar på livskunskap finns idag som en integrerad del i många skolors ordinarie verksamhet. DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar och baseras på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi. DISA erbjuds i många högstadieskolor i Sverige som ett frivilligt eller obligatoriskt program med strukturerade gruppträffar, en gång i veckan under tio veckor. Ledare är ofta skolsköterskor, skolkuratorer och pedagoger. I denna föreläsning berättar Pernilla Garmy om sin utvärdering av DISA angående kostnadseffektivitet, och vilka erfarenheter ungdomar och ledare har av programmet.

Sekretess

Finn Kronsporre

Fredag 15 april, kl.09.20-11.10 Ledare / Chef

Föreläsningen behandlar relevanta sekretessbestämmelser och deras tillämpning. Allmänt kring regelverket men även sekretess i förhållande till vårdnashavaren. Vem förfogar över barnets eller ungdomens sekretess?

Elevhälsosamtal med utgångspunkt i barnkonventionen

Marie Golsäter & Anna Jonsson

Fredag 15 april, kl.10.30-11.10 Skolsköterska

Hur fångar vi som skolsköterskor elevens eget perspektiv i hälsosamtalet för att på bästa sätt främja deras hälsa. Utredning pågår om att FN:s barnkonvention ska bli lag i Sverige. Barnkonventionen lyfter fram barns rätt att bli lyssnade till och att ge dem möjlighet att uttrycka sina åsikter och att få komma till tals i olika situationer såsom vid hälsobesök. Hälsosamtalet är en viktig del för elever vid hälsobesöket hos skolsköterskan. Fungerar hälsosamtalen i enlighet med barnkonventionens grundtankar för att medverka till att eleverna får bästa möjliga hälsa?

I föreläsningen kommer vi att ur olika perspektiv belysa hur vi skolsköterskor i hälsosamtalen praktiskt kan tillämpa barnkonventionen för att ge eleven möjligheter att bli lyssnad till och att själv få komma till tals.

Utbildning i omvårdsdokumentation 

Tyra Graaf

Fredag 15 april, kl. 11.15-11.55 Skolsköterska

Jag heter Tyra Graaf och är utbildad distriktsköterska, doktorand  och arbetar som verksamhetskonsult på Tieto. Jag har många års erfarenhet av att utbilda personal inom kommunal och landstingsverksamhet i dokumentation. Jag skall dela med mig av mina kunskaper om dokumentation med betoning på att skriva kortfattat, och vad som ska stå var i journalen.

Föräldrabalken, bestämmanderätt, samtycke och vårdnadstvist

Finn Kronsporre

Fredag 15 april, kl. 11.15-11.50 Ledare / Chef

Om vårdnadshavarens bestämmanderätt kontra barnets självbestämmanderätt i fråga om medicinska och andra åtgärder. Vad ska man göra när vårdnadshavare är frånvarande eller när en av två vårdnadshavare inte samtycker till en föreslagen åtgärd. Om vårdnadstvister och spörsmål kring vårdnadstvister som kan bli aktuella inom elevhälsan och om samtyckesblanketter, drogtester m.m.

JÄMLIK HÄLSA

Gabriel Wikström

Fredag 15 april, kl. 13.00-13.20

Gabriel Wikström är vår folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.
"Sverige är ett av världens rikaste och mest välmående länder. Trots det finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det är allvarligt men än mer oroande är att dessa skillnader ökar. För att vända utvecklingen har regeringen satt upp som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas under en generation. Det är ett prioriterat arbete som jag är glad över att få leda."

Livet - inte alltid en dans på rosor

Tobias Karlsson

Fredag 15 april, kl. 13.20-14.45

Genom att lyssna till signalerna omkring dig, din egen intuition och genom att ibland ta emot en hjälpande hand från en vän, har jag lärt mig att man kan uppnå drömmen! MEN om du inte är lycklig under resan gång, då kommer du inte heller bli det när du uppnår drömmen. Jag vill börja med att berätta att mitt liv inte alltid varit "En dans på rosor".