Skolsköterskekongress 2016

Fredag 15 april

Ny skolsköterska / eller om du behöver fräscha upp dina kunskaper Fördjupning skolsköterska Ledare / Chef
8.30-9.10

Öppen mottagning 

Karina Karlsson & Monica Arvidson

K1

08.30-09.20 Oroväckande skolfrånvaro 

Peter Friberg

Victoriahallen

8:30-8:55 Hälsofrämjande insatser i skolan. Utvärdering av DISA 

Pernilla Garmy

K2                    

08.55-09.10  Basal hygien 

Finn Kronsporre  

K2      

9.10-
9.15

Paus / Bensträck Pausgympa

9.15-
10.00

Vaccinationer bas

Mona Insulander

K1

09.25-10.00 Hälsofrämjande insatser i skolan. Utvärdering av DISA

Pernilla Garmy

Victoriahallen

9:20-10:00 Sekretess 

Finn Kronsporre

K2      

10.00-10.30 Fika  
10.30-11.10

Elevhälsosamtal med utgångspunkt i barnkonventionen 

Marie Golsäter & Anna Jonsson

Victoriahallen

Forts. med Sekretess samt personuppgiftsbehandling och journalföring 

Finn Kronsporre

K2      

11.10-11.15 Pausgympa Paus / Bensträck
11.15-11.55

Utbildning i omvårdnadsdokumentation

Tyra Graaf

Victoriahallen

11.15-11.50 Föräldrabalken, bestämmanderätt, samtycke och vårdnadstvist 

Finn Kronsporre

K2      

12.00-13.00  Lunch
13.00-13.20

Jämlik hälsa

Gabriel Wikström

Victoriahallen

13.20-14.45

 Livet - inte alltid en dans på rosor

Tobias Karlsson 

Victoriahallen

14.45-14.50

 Tack!

Kongressansvariga Charlotte Friberg och Tina Leach 

Victoriahallen

15.00-
16.00

 Årsmöte 

Victoriahallen