Skolsköterskekongress 2016

Torsdag 14 april

OBS! på anmälningsformuläret väljer du vilket spår och block du önskar delta i. Vänligen observera att det går ej att byta spår inom ett block t ex kl. 13.45-15.00 är ett block.
Ny skolsköterska / eller om du behöver fräscha upp dina kunskaper Fördjupning skolsköterska Ledare / Chef

08.30-10.00

Registrering & Fika

Victoriahallen

10.00-10.10

 Inledning & Välkomsthälsning 

Victoriahallen

10.10-10.20

 Ordförande  

Victoriahallen

10.20-10.40

 Kvalitetsregister och Kompetensbeskrivning 

Marina Lundquist

Victoriahallen

10.40-11.25

Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli

Micke Gunnarsson 

Victoriahallen

11.25-11.30

Pausgympa

Victoriahallen

11.30-12.15  Lika rättigheter och möjligheter – samtalet

Anna Karlsson  

Victoriahallen

12.15-13.45 Lunch
13.45-14.30

Tillväxt

Lars Hagenäs

K1

Att bana väg för nyanländas lärande

Anniqa Sandell Ring

Victoriahallen

Diskrimineringslagen och praktisk tillämpning 

Anna Karlsson 

K2

14.30-15.00

Syn och riktlinjer hos barn i skolåldern

Christina Oscarsson &

Annika Rosensvärd

K1

Samordning av insatser för asylsökande 

Anna Nergårdh

Victoriahallen

Nyanlända, nytt regelverk 

Anniqa Sandell Ring

K2

15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 

Scolios, screening och behandling 

Hans Möller

K1

Förebygga självskadebeteende 

Clara Hellner Gumpert

Victoriahallen

Kvalitetsmått i praktiken 

Marina Lundquist

K2

16.00-16.30

Hörselnedsättning - ett dolt funktionshinder med konsekvenser för inlärning och kamratrelationer

Inger Uhlén

K1

Information om ACT

Mariella Gonzales-Bonilla

Victoriahallen

Skolinspektionens bedömning av elevhälsa

Anna Blom

K2

16.30- 
ca 18.00

 After Work & Prisceremoni i utställningen